Odtwórz film na temat Noclegi w Mikołajkach, dom gościnny Tabu

DOM GOŚCINNY TABU

11-730 MIKOŁAJKI
ul. Mrągowska 13

tel. +48.87 421 62 80

mobile 662 120 070
mobile 666 035 337

e-mail mikolajkitabu@op.pl
e-mail pensjonattabu@op.pl

Zapisując się do Naszego newslettera przysługuje Pani/Panu prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).